5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
138 139
Vanlige spørsmål
14
1. Hvor langt borte fra telefonen virker JABRA FreeSpeak 250?
Driftsavstanden er normalt inntil 10 meter.
2. Vil JABRA FreeSpeak 250 fungere med den trådløse telefonen jeg har hjemme?
JABRA FreeSpeak 250 er ikke utformet for å brukes med en trådløs telefon.
3. Vil JABRA FreeSpeak 250 fungere med bærbare og stasjonære datamaskiner
og med PDA-er?
JABRA FreeSpeak 250 fungerer med enheter som er i overensstemmelse med
Bluetooth-versjon 1.1 eller høyere spesifikasjoner og støtter headsett- og/eller
håndfriprofil(er).
4. Vil noe forårsake interferens i samtalene når jeg bruker min
JABRA FreeSpeak 250?
Utstyr slik som trådløse telefoner og trådløst nettverksutstyr kan forårsake
interferens i samtalene dine,vanligvis i form av en sprakende lyd.For å redusere
eventuell interferens,hold headsettet borte fra andre enheter som bruker eller
produserer radiobølger.
5. Vil min JABRA FreeSpeak 250 forstyrre elektronisk utstyr i bilen,radioen
eller datamaskinen?
JABRA FreeSpeak 250 produserer vesentlig mindre strøm enn en vanlig
mobiltelefon.Den avgir også kun signaler som er forenlige med den internasjonale
Bluetooth-standarden.Derfor burde du ikke forvente interferens fra standardisert
elektronisk utstyr av forbrukergrad.
6. Kan andre brukere av Bluetooth-telefoner høre mine samtaler?
Når du parer ditt headsett med Bluetooth-telefonen,oppretter du en privat kobling
mellom kun disse to Bluetooth-enhetene.Den trådløse Bluetooth-teknologien som
brukes til headsettet kan ikke lett overvåkes av en tredje part,fordi Bluetooths
trådløse signaler er mye lavere i radiofrekvenseffekt enn de som produseres av en
vanlig mobiltelefon.
7. Av hva slags materiale er headsettet laget?
MiniGel er laget av PVC (polyvinylklorid),en type plast.Selve headsettet er primært
laget av termoplastisk polyuretan,som er en myk type plast.Fronten på headsettet,
der knappene befinner seg,er laget av polykarbonat,en svært sterk og hard type
plast.Verken MiniGel eller headsettet inneholder lateks.
8. Hvordan vedlikeholder jeg JABRA FreeSpeak 250?
Bruk en ren,myk og fuktig klut for å rengjøre headsettet.
For å rengjøre MiniGel,fjern den fra headsettet ved å løfte den forsiktig opp,og
trekke den av høyttalerfestet.Deretter vasker du den i varmt såpevann.
Trenger du mer hjelp?
15
1. Net: www.jabra.com/fscs (for oppdatert informasjon om støtte og online
brukerhåndbøker)
2. E-post: Teknisk støtte: jabrasupport@gnnetcom.dk
Informasjon: jabrainfo@gnnetcom.dk
Oppbevaring av headsettet
16
1. JABRA JABRA FreeSpeak 250 skal oppbevares med strømmen slått av,og godt beskyttet.
2. Unngå oppbevaring ved høye temperaturer (over 60 °C / 134 °F) – som f.eks.i
varme kjøretøy eller i direkte sollys.(Oppbevaring ved høye temperaturer kan føre
til nedsatt ytelses og redusert levetid for batterier).
3. Headsettet og dets tilhørende deler må ikke utsettes for regn eller andre væsker.
Norsk
Norsk
Samtale venter (skifte mellom to samtaler)
Når telefonen varsler at det kommer et innkommende anrop mens du har en
pågående samtale,trykker du og holder tasten inne til du hører
2 korte pip,og da
slipper du tasten ut.
Sette en samtale på vent
Når du har en samtale i gang,trykker du og holder tasten inne til du hører 2 korte
pip,da slipper du tasten ut.Gjenta for å hente inn samtalen igjen.