5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
134 135
Samtale venter*
10
(Anbefales) Bruk standardmetoden fra telefontastaturet,som vanligvis er å trykke på
“send“-tasten.
ELLER
Trykk på én gang og slipp for å besvare det innkommende anropet og
skiftemellom samtaler (noen telefoner støtter ikke denne funksjonen på headsettet).
VIKTIG: Ikke hold -tasten nede for lenge når du foretar,avslutter eller besvarer anrop.
Dette skal bare være et raskt trykk,slik at du ikke stiller headsettet i paringsmodus uten
å mene det.
* Se Forbedrede funksjoner for alternative samtale venter-instrukser for
telefoner som støtter håndfriprofilen.
Avslutte en samtale
8
Foreta en samtale
7
FreeSpeak 250 er klar for bruk i høyre
øre.Hvis du foretrekker å bruke det
venstre,roterer du MiniGel forsiktig 180°.
For optimal ytelse bør du ha JABRA
FreeSpeak 250 og Bluetooth-telefonen
på den samme siden av kroppen din.
Generelt sett får du bedre ytelse når det
ikke finnes noen hindringer (inkludert
deler av kroppen din) mellom
headsettet og telefonen.
Velge brukspreferanse
6
Hvis JABRA FreeSpeak 250 er slått av,slår du den på (se Slå på/av headsettet).
Bruke telefontastaturet
1. Slå nummeret på tastaturet.
2. Trykk på "send"-tasten på telefonen.
Bruke stemmeaktivert oppringning (etter at du har programmert stemmemerker
på telefonen)
1. Trykk på én gang og slipp.Du hører ett kort pip mens du gjør dette.
2. Du hører så stemmeaktiveringstonen:Si navnet på personen du vil ringe til.
Merk: Spill inn stemmemerker fra headsettet for få best mulig mottakelse.
Trykk på én gang og slipp.
ELLER
Avslutt samtalen ved hjelp av telefontastaturet..
Besvare en samtale
9
Når du har hørt summetonen,trykker du én gang og slipper
ELLER
Besvar anropet ved hjelp av telefontastaturet.Du kan deretter trenge å overføre
anropet til headsettet ved å trykke på og slippe opp én gang (avhengig av
telefonen din).
Fig. 4
Norsk
Norsk
VIKTIG: Ikke hold -tasten nede i mer enn tre til fem sekunder når du slår på headsettet.
Da kan det gå over til paremodus,og det blå indikatorlyset lyser konstant.Hvis dette skjer,
slå headsettet av,vent i tre til fem sekunder og gjenta prosessen for å slå på headsettet.