5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
132 133
Slå på/av headsettet
5
GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER
Hva du hører
Rask serie på 2 toner –
lavt til høyt toneleie (når
aktiv modus starter)
Rask serie på
2 toner –
høyt til lavt toneleie (når
standbymodus starter)
Piper 3 ganger hvert
30.sekund
Piper 3 ganger hvert
5.minutt
Status
Aktiv modus
5
Samtale pågår
Opp til 8 timers taletid*
Standbymodus
6
Venter på samtale
Opp til 240 timers
standbytid*
Svakt batteri (i aktiv modus)
3–5 minutter gjenværende
taletid
Svakt batteri (i standbymodus)
3–5 minutter gjenværende
taletid
Hva du ser
Blinker hvert sekund
Blinker hvert
3.sekund
Blinker 3 ganger
hvert sekund
Blinker 3 ganger
hvert 3.sekund
Hva du gjør
Trykk og hold inne i 3 til 5
sekunder til du ser en
serie
med blinking
i det blå
indikasjonslyset,og slipp
deretter
Trykk og hold inne i 3 til
5 sekunder til du ser en
serie med blinking i det
blå indikasjonslyset,og
slipp deretter
Hva du hører
Stigende toner
(lavt til høyt)
Synkende toner
(høyt til lavt)
Slå på
headsettet
Slå
headsettet
av
Hva du ser
Det blå
indikasjonslyset
blinker mens
strømmen er på (
se
tabellen
Statusindikasjoner
nedenfor)
Det blå
indikasjonslyset
stopper å blinke
Statusindikasjoner
* Avhengig av telefonmodell og bruk
VIKTIG: Hvis paringen var vellykket,vil det blå indikasjonslyset blinke raskt før det
fortsetter med å blinke hvert tredje sekund.Hvis paringen ikke var vellykket,forblir lyset
konstant,og du må prøve igjen (se trinn 3–5 ovenfor).
* Hvis du har en Bluetooth-telefon som støtter håndfri Bluetooth-profil,se
avsnittet
Forbedrede funksjoner for alternative instrukser.Telefonspesifikke
paringsinstrukser kan du finne online på
www.jabra.com/fscs
Paring
3
skaper en unik og kryptert trådløs forbindelse mellom to enheter med
Bluetooth,som f.eks.din Bluetooth-telefon og JABRA FreeSpeak 250.
1. Pass på at headsettet er slått av (
se
avsnittet
Slå på/av headsettet).
2. Trykk og hold inne til du ser et
konstant blått lys (ca.åtte sekunder),
slipp så tasten*
(se Fig.2).
3. Still Bluetooth-telefonen til å “oppdage”
headsettet,følg instruksene for telefonen.
Disse trinnene omfatter vanligvis en
“oppsetts-”,“tilkoblings-”, eller “Bluetooth-”
meny
på telefonen og deretter å velge
alternativet for å “oppdage”en
Bluetooth-enhet.
4. Telefonen din kommer til å finne "JABRA
250"-headsettet og spørre om du vil pare
telefonen med dette.Bekreft dette ved å
trykke på “ja” eller “ok”.
5. Tast inn
passkeykode eller PIN
4
= 0000
(4 nuller),og trykk deretter “ja” eller “ok”.
“Pare” med Bluetooth
-telefonen
4
Fig. 2
Fig. 3
Norsk
Norsk