5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
130 131
5. Koble vekselstrømsadapteren fra ladestativet.
6. Fjerne headsettet fra ladestativet.Du er nå klar til å “pare”JABRA FreeSpeak 250 til
mobiltelefonen.Hvis headsettet allerede har blitt paret med telefonen,kan du
begynne å bruke det.
ADVARSEL: Ikke prøv å lade opp JABRA FreeSpeak 250 med noe annet enn
vekselstrømsadapteren som følger med.Bruk av en annen vekselstrømsadapter kan
skade eller ødelegge headsettet.
VIKTIG: Det blå indikasjonslyset lyser under lading og slår seg av når ladingen er
fullført.Dersom du fjerner headsettet fra ladestativet mens det lades,blir headsettet satt
i standbymodus og ladingen avbrytes.
VIKTIG: JABRA FreeSpeak 250 kan ikke brukes under lading.
Lese ordliste
3
Les ordlisten bak i dette dokumentet for å gjøre deg kjent med viktig terminologi som
brukes i denne brukerhåndboken.
Når JABRA FreeSpeak 250 er fulladet,fortsetter du i henhold til disse instruksene.
1
2
3
4
5
6
Fig. 1
1 Blått indikasjonslys
2 Multifunksjonstast
3 Volumkontrolltast
4 Ladestativ
5 MiniGel
4
5
3
2
1
4
Sjekke kompatibilitet med telefon
1
STOPP: FØR DU TAR I BRUK HEADSETTET
JABRA FreeSpeak 250 er kompatibel med de fleste Bluetooth
1
-telefoner (se i Ordlisten) som
er i overensstemmelse med spesifikasjonene for Bluetooth-versjon 1.1 eller høyere og
støtter headsettet og/eller håndsfriprofil(er)
2
.Forsikre deg om at telefonen har Bluetooth
enten ved å telefonprodusentens nettsider eller JABRAs nettside på www.jabra.com
JABRA leverer også FreeSpeak-versjoner for de fleste telefoner uten Bluetooth.
Lade JABRA FreeSpeak 250
2
JABRA FreeSpeak 250 bruker et oppladbart batteri som må fullades før du kan bruke
headsettet for første gang.
1. Før headsettet helt inn i ladestativet.
2. Koble JABRA FreeSpeak 250-vekselstrømsadapter til ladestativet for headsettet.
3. Koble vekselstrømsadapteren til i strømuttaket.
4. Lade opp headsettet inntil det blå lyset på JABRA FreeSpeak 250 slår seg av.
Enheten vil være fulladet etter ca.to timer.
Norsk
Norsk