5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
122 123
* Se www.jabra.com/fscs,för telefonspecifika online-instruktioner för
funktionen “Para ihop”.
VIKTIGT: Om “Para ihop”-funktionen lyckas,kommer den blå indikatorlampan att
blinka kort och fortsätter sedan att blinka var 3:e sekund.Om den inte lyckas,fortsätter
lampan att lysa med fast sken,och du måste försöka aktivera funktionen “Para ihop”
igen (se steg 3-5 ovan).
När “Para ihop”-funktionen har genomförts,kommer följande nya headset-
funktioner att vara tillgängliga:
Återuppringning av senast slagna numret (ej under pågående samtal)
Kontrollera att headsetet är på,tryck på och håll ner tills du hör
2 korta pip.
Släpp direkt.
Tips för Nokia Bluetooth-telefoner
12
Avancerade funktioner (för Bluetooth-telefoner
med handsfreeprofiler)
13
(t.ex.Nokia serie 6310 och 8910)
Försäkra att headsetet tillåts anslutas av telefonen utan auktorisering.För att detta ska
vara möjligt,måste du justera telefonens inställningar.
Ställ in följande menyalternativ:
Meny > Bluetooth > Visa parade enheter > välj ditt headset,tryck på “Alternativ”>
Begär anslutningsaukt.? — Nej
Avancerade funktioner erbjuds för telefoner som stödjer Bluetooth-handsfreeprofilen,
t.ex.
Nokia 3600,3650,6310,6310i,8910,8910i,Siemens S55 och S56.Se
telefonens bruksanvisning eller kontakta telefontillverkaren om du är osäker på om
din telefon stödjer Bluetooth-handsfreeprofilen.
Du kan aktivera dessa avancerade funktioner genom att använda följande
alternativa sekvens för “Para ihop”-funktionen.
“Para ihop”med en Bluetooth-telefon med handsfreeprofil:
1. Försäkra att headsetet är avstängt (se
avsnittet
Sätta på/stänga av headsetet).
2. Tryck på och håll ner samt knappen
för
Volym upp tills den blå lampan lyser
med ett
fast sken (ca 8 sekunder),och
släpp sedan (see Fig.5).
3. Ställ in din Bluetooth-telefon att “känna
av”headsetet genom att följa
instruktionerna i telefonens
bruksanvisning.Stegen utförs vanligtvis via
en meny för installation,anslutning,eller
Bluetooth
på din telefon varefter man
väljer ett alternativ för att “känna av”en
Bluetooth-enhet*.
4. Din telefon hittar “JABRA 250”-headsetet
och frågar om du vill para ihop telefonen
med headsetet.Bekräfta genom att trycka
på “ja”eller “ok”.
5. Ange
lösenordet eller PIN = 0000 (4 nollor),och tryck sedan på “ja”eller “ok”.
Fig. 5
Svenska
Svenska
Återställa headsetet
11
TIPS OCH LÖSNINGAR
Om headsetet inte reagerar eller den blå lampan inte tänds eller släcks efter att
“Para ihop”-funktionen aktiverats,kan du behöva återställa headsetet.
1. Sätt i headsetet helt i laddningsklykan.
2. Anslut JABRA FreeSpeak 250 AC-adapter i headsetets laddningsklyka.
3. Sätt i AC-adaptern i eluttaget.
4. Låt headsetet sitta i laddningsklykan i ca 3 sekunder,och ta sedan bort headsetet
(se Fig.1).
5.Koppla ur AC-adaptern från laddningsklykan.
Fig. 6