5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
98 99
Garanti og udskiftning af dele
18
JABRA (GN Netcom) yder garanti på dette produkt for alle defekter vedrørende
materialer og kvalitet i en periode på to år fra den oprindelige købsdato.Vilkårene i den
foreliggende garanti og vores ansvar i henhold til denne garanti er som følger:
Garantien er begrænset til den oprindelige køber.
En kopi af kvitteringen eller anden dokumentation på køb kræves.Uden
købsdokumentation defineres garantien som begyndende på produktionsdatoen
angivet på produktet.
Garantien er ugyldig,hvis serienummeret,datokodeetiketten eller produktetiketten
fjernes,eller hvis produktet er blevet udsat for hårdhændet eller uforsvarlig behandling,
forkert installation,modifikation eller reparation af en uautoriseret tredjepart.
Ansvar i forbindelse med JABRA-produkter (GN Netcom) er begrænset til reparation
eller erstatning af produktet efter eget skøn.
Enhver stiltiende garanti på JABRA-produkter (GN Netcom) er begrænset til to år fra
købsdatoen på alle dele,herunder ledninger og stik.
Dansk
Dansk
Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i
R & TTE-direktivet (99/5/EØF).
GN Netcom erklærer herved,at dette produkt overholder de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EØF.
Yderligere oplysninger findes på adressen http://www.gnnetcom.com
Bemærk,at dette produkt bruger radiofrekvensbånd,der ikke er harmoniseret inden
for EU.Inden for EU er dette produkt beregnet til brug i Østrig,Belgien,Danmark,
Finland,Frankrig,Tyskland,Grækenland,Irland,Italien,Luxembourg,Holland,Portugal,
Spanien,Sverige,Storbritannien og inden for EFTA i Island,Norge og Schweiz.
Brugerne må ikke foretage ændringer eller modificere enheden på nogen måde.
Ændringer eller modifikationer,der ikke er udtrykkeligt godkendt af JABRA
(GN Netcom),gør brugerens tilladelse til at betjene udstyret ugyldig.
Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG,Inc.
Certificering og sikkerhedsgodkendelser
17
Specifikke dele,som ikke er omfattet af garantien,er forbrugskomponenter med
begrænset levetid,der er udsat for normal slitage,f.eks.vindskærm til mikrofonen,
ørepuder,dekorativ finish,batterier og andet tilbehør.
JABRA (GN Netcom) er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader,der måtte
opstå som følge af brug eller misbrug af et JABRA-produkt (GN Netcom).
Denne garanti giver dig specifikke rettigheder,og du kan have andre rettigheder,der
varierer fra område til område.
Brugeren må under ingen omstændigheder forsøge at udføre service,justeringer
eller reparationer af denne enhed,uanset om det ligger inden for garantien eller ej,
medmindre det er angivet i denne brugervejledning.Produktet skal returneres til
købsstedet,fabrikken eller et autoriseret servicecenter for at få udført sådant arbejde.
JABRA (GN Netcom) påtager sig intet ansvar for tab eller skader,der opstår under
forsendelsen.Alt reparationsarbejde på JABRA-produkter (GN Netcom) af
uautoriserede tredjeparter gør garantien ugyldig.
Ordliste
19
1
Bluetooth er en radioteknologi,der er udviklet for at forbinde enheder som for
eksempel mobiltelefoner og hovedtelefoner uden ledninger over en kort afstand på
ca.10 meter.Yderligere information kan findes på www.bluetooth.com
2
Bluetooth-profiler er protokoller,som Bluetooth-enheder benytter til at kommunikere
med andre enheder.Bluetooth-telefoner understøtter forskellige profiler – de fleste
understøtter hovedtelefonprofilen,men nogle understøtter den håndfri profil og andre
understøtter begge profiler.For at understøtte en bestemt profil skal en producent
implementere visse obligatoriske funktioner i telefonens software.
3
Parring skaber en unik og krypteret kommunikationsforbindelse mellem to Bluetooth-
aktiverede enheder,således at de kan kommunikere med hinanden.Bluetooth-enheder
vil ikke fungere,hvis enhederne ikke er blevet parret med hinanden.
4
Adgangskoden eller PIN-koden er en hemmelig kode,der skal indtastes på telefonen
for at parre mobiltelefonen med FreeSpeak.Når du allerede har parret din mobiltelefon
med FreeSpeak,vil telefonen og hovedtelefonen genkende hinanden,og telefonen vil
udelade søge- og godkendelsesprocessen og automatisk acceptere transmissionen.