5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
92 93
Banke på*
10
(Anbefalet) Benyt standardmetoden fra din telefons tastatur,hvilket typisk er
at trykke på “send”-knappen
ELLER
Tryk på én gang,og slip igen for at besvare det indgående opkald og skifte
mellem opkald (nogle telefoner understøtter ikke denne hovedtelefonfunktion).
VIGTIGT: Hold ikke -knappen nede for længe,når du foretager,afslutter eller besvarer
et opkald.Det skal være et hurtigt tryk,så du ikke sætter hovedtelefonen i
parringstilstand ved et uheld.
* Se afsnittet Udvidede funktioner for alternative banke på-vejledninger til
telefoner,der understøtter den håndfri profil.
Afslut et opkald
8
Foretag et opkald
7
FreeSpeak 250 er parat til at bruge på
det højre øre.Hvis du foretrækker det
venstre øre,så drej forsigtigt MiniGel
180 grader.
Få optimal ydeevne ved at bære
JABRA FreeSpeak 250 og din Bluetooth-
telefon på samme side af kroppen.Du
opnår generelt bedre ydeevne,når der
ikke er nogen forhindringer (herunder
dele af din krop) mellem
hovedtelefonen og telefonen.
Vælg, hvordan du vil bære hovedtelefonen
6
Hvis JABRA FreeSpeak 250 er slukket,så tænd for den nu (se afsnittet Tænd/sluk for
hovedtelefonen
).
Betjening af telefonens tastatur
1. Tast et nummer ind på tastaturet.
2. Tryk på telefonens “send”-tast.
Benyt stemmeaktiveret opkald (når du har indstillet talekoder på din telefon)
1. Tryk på én gang,og slip igen.Du vil høre 1 kort bip,når du gør dette.
2. Du vil derefter høre tonen for stemmeaktivering.Sig så navnet på den person,
du ønsker at ringe til.
Bemærk: Registrér talekoder fra hovedtelefonen for bedre modtagelse.
Tryk på én gang,og slip ige
ELLER
Afslut opkaldet fra telefonens tastatur.
Besvar et opkald
9
Når du hører ringetonen,så tryk én gang på ,og slip igen
ELLER
Besvar opkaldet med telefonens tastatur.Det kan være nødvendigt at overføre
opkaldet til hovedtelefonen ved at trykke på én gang og slippe igen (afhænger
af telefonen).
Fig. 4
Dansk
Dansk
VIGTIGT: Hold ikke -knappen nede i mere end 3 til 5 sekunder,når du tænder for
hovedtelefonen,da den ellers vil skifte til parringstilstand,og den blå indikatorlampe vil
lyse konstant.Hvis det sker,så sluk for hovedtelefonen,vent 3 til 5 sekunder,og gentag
processen for at tænde for hovedtelefonen.