5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
“Pare”med en Bluetooth-telefon med håndfriprofil:
1. Pass på at headsettet er slått av (se
avsnittet
Slå på/av headsettet).
2. Trykk og hold inne i tillegg til
tasten
for økt volum
til du ser et konstant
blått lys (ca.åtte sekunder),slipp
tasten
(se Fig.5).
3. Still Bluetooth-telefonen til å “oppdage”
headsettet,følg instruksene for
telefonen.Disse trinnene omfatter
vanligvis en “oppsetts-”,“tilkoblings-”,
eller “Bluetooth” meny
på telefonen
og deretter å velge alternativet for å
“oppdage”en Bluetooth-enhet*.
4. Telefonen din kommer til å finne “JABRA
250”-headsettet og spørre om du vil pare
telefonen med dette.Bekreft dette ved å
trykke på “ja”eller “ok”.
5. Tast inn
passkeykode eller PIN = 0000 (4
nuller), og trykk deretter “ja” eller “ok”.
136 137
* Telefonspesifikke paringsinstrukser og oppdatert liste over telefoner med
håndfriprofil kan finnes online på
www.jabra.com/fscs
VIKTIG: Hvis paringen var vellykket,vil det blå indikasjonslyset blinke raskt før det
fortsetter med å blinke hvert tredje sekund.Hvis paringen ikke var vellykket,forblir lyset
konstant,og du må prøve igjen (se trinn 3–5 ovenfor).
Når du har fullført paringen,har du tilgang til følgende nye headsetfunksjoner:
Gjenta siste slåtte nummer (når det ikke pågår en samtale)
Når headsettet er på,trykker du og holder tasten inne til du hører
2 korte pip,da
slipper du tasten ut.
Avvise et innkommende anrop (når det ikke pågår en samtale)
Når telefonen ringer,trykker du og holder tasten inne til du hører
2 korte pip,da
slipper du tasten ut.
Fig. 6
Tips for Nokia Bluetooth-telefoner
12
Forbedrede funksjoner (for Bluetooth-telefoner
med håndfriprofiler)
13
(som Nokia 6310- og 8910-seriene)
Pass på at telefonen tillater tilkobling til headsettet uten autorisering.For å gjøre dette
må du justere telefonens innstillinger.
Still inn følgende menyalternativer:
Meny > Bluetooth > Se parede enheter > velg ditt headset,trykk på "Alternativer" >
Be om tilkobl.autorisering? — Nei
Forbedrede funksjoner er tilgjengelige for telefoner som støtter håndfri
Bluetooth-profil,så som
Nokia 3600,3650, 6310,6310i,8910,8910i,
Siemens S55 og S56
.Sjekk i brukerhåndboken for telefonen eller kontakt
telefonprodusenten om du ikke er sikker på om telefonen støtter håndfri
Bluetooth-profil.
Du kan aktivere disse forbedrede funksjonene ved å bruke følgende
alternative paresekvens.
Fig. 5
Norsk
Norsk
Tilbakestille headsettet
11
TIPS OG LØSNINGER
Hvis headsettet ikke reagerer eller det blå lyset ikke vil slå seg av eller på etter
paring,kan det være nødvendig å TILBAKESTILLE headsettet.
1. Før headsettet helt inn i ladestativet.
2. Koble JABRA FreeSpeak 250-vekselstrømsadapteren til ladestativet for headsettet.
3. Koble vekselstrømsadapteren til i strømuttaket.
4. La headsettet stå i ladestativet i omtrent tre sekunder,før du tar det ut igjen
(se Fig.1).
5. Koble vekselstrømsadapteren fra ladestativet.