5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
118 119
Sätta på/stänga av headsetet
5
GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
Ljudsignal
Snabb serie av 2 toner
— låg till hög tonhöjd
(när aktivt läge startar)
Snabb serie av 2 toner
— hög till låg tonhöjd
(när viloläget startar)
Piper 3 gånger var
30:e sekund
Piper 3 gånger var
5:e minut
Status
Aktivt läge
5
Samtal pågår
Upp till 8 timmars samtalstid*
Viloläge
6
Vänta på samtal
Upp till 240 timmars passtid*
Svagt batteri (i aktivt läge)
3–5 minuters samtalstid återstår
Svagt batteri (i viloläge)
3–5 minuters samtalstid återstår
Ljussignal
Blinkar varje
sekund
Blinkar var 3:e
sekund
Blinkar 3 gånger
varje sekund
Blinkar 3 gånger
var 3:e sekund
Åtgärd
Tryck på och håll ner i 3
till 5 sekunder tills den blå
indikatorlampan börjar
blinka,och släpp sedan
knappen
Tryck på och håll ner i 3
till 5 sekunder tills den blå
indikatorlampan börjar
blinka,och släpp sedan
knappen
Ljudsignal
Stigande (låga
till höga) toner
Sjunkande
(höga till låga)
toner
Sätta på
headsetet
Stänga av
headsetet
Ljussignal
Den blå
indikatorlampan
blinkar när enheten är
påslagen (
se tabellen
Statusindikatorer
nedan)
Den blå
indikatorlampan
upphör att blinka
Statusindikatorer
* Beroende på telefontyp och användning.
VIKTIGT: Om “Para ihop”-funktionen lyckas,kommer den blå indikatorlampan att
blinka kort och fortsätter sedan att blinka var 3:e sekund.Om den inte lyckas,fortsätter
lampan att lysa med fast sken,och du måste försöka aktivera funktionen “Para ihop”
igen (se steg 3-5 ovan).
* För en Bluetooth-telefon som stödjer Bluetooth-handsfreeprofilen, se
Avancerade funktioner för alternativa instruktioner för “Para ihop”-funktioner.
Se
www.jabra.com/fscs,för telefonspecifika online-instruktioner för
funktionen “Para ihop”.
“Para ihop”-funktionen
3
skapar en unik och krypterad trådlös länk mellan två Bluetooth-
aktiverade enheter såsom din Bluetooth-telefon och JABRA FreeSpeak 250.
1. Försäkra att headsetet är avstängt (
se
avsnittet
Sätta på/stänga av headsetet).
2. Tryck på och håll ner tills den blå
lampan lyser med ett
fast sken (ca 8
sekunder),och släpp sedan*
(se Fig.2).
3. Ställ in din Bluetooth-telefon att “känna av”
headsetet genom att följa instruktionerna i
telefonens bruksanvisning.Stegen utförs
vanligtvis via en meny för installation,
anslutning,eller Bluetooth
på din telefon.
Därefter väljs ett alternativ för att “känna
av”en Bluetooth-enhet.
4. Din telefon hittar “JABRA 250”-headsetet
och frågar om du vill para ihop telefonen
med headsetet.Bekräfta genom att trycka
på “ja”eller “ok”.
5. Ange
lösenordet eller PIN
4
-koden =
0000
(4 nollor),och tryck sedan på “ja”eller “ok”.
“Para ihop” med din Bluetooth
-telefon
4
Fig. 2
Fig. 3
Svenska
Svenska