5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
112 113
Takuu ja osien vaihtaminen
18
JABRA (GN Netcom) myöntää tälle tuotteelle takuun kaikkien materiaali- ja
valmistusvirheiden osalta kahdeksi vuodeksi alkuperäisestä ostopäivästä lukien.Takuun
ehdot ja valmistajan vastuut takuuseen liittyen ovat seuraavat:
Takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa.
Takuu raukeaa,jos tuotteen sarjanumero,päivämäärämerkintä tai tuotemerkintä on
poistettu tai jos valtuuttamaton,ulkopuolinen henkilö on käsitellyt tuotetta väärin,
asentanut sen väärin,muunnellut tai korjannut sitä.
JABRA (GN Netcom) tuotevastuu rajoittuu tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen
yrityksen oman harkinnan mukaan.
JABRA (GN Netcom) -tuotteita mahdollisesti koskeva oletettu takuu rajoittuu kaikkien
osien,myös johtojen ja liitinten,osalta kahteen vuoteen ostopäivästä lukien.
Mitkään takuut eivät koske normaalille kulutukselle alttiita kulutusosia,kuten
mikrofonin tuulisuojuksia,korvatyynyjä,pintakoristeluja,akkuja ja muita
lisävarusteita.
JABRA (GN Netcom) ei ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä vahingoista,
jotka aiheutuvat JABRA (GN Netcom) -tuotteiden asianmukaisesta tai virheellisestä
käytöstä.
Tämä takuu antaa sinulle tietyt oikeudet,ja sinulla saattaa olla muitakin oikeuksia
asuinpaikastasi riippuen.
Sanasto
19
1
Bluetooth on radioteknologia,joka on kehitetty esimerkiksi matkapuhelinten ja
kuulokkeiden yhdistämiseen ilman johtoja enintään noin 10 metrin etäisyydeltä.
Lisätietoja on osoitteessa www.bluetooth.com
2
Bluetooth-profiilit ovat protokollia,joiden avulla Bluetooth-laitteet viestivät
keskenään.Bluetooth-puhelimet tukevat erilaisia profiileja – useimmat tukevat
kuulokeprofiilia,jotkin handsfree-profiilia ja jotkin molempia profiileja.Jotta puhelin
tukisi tiettyä profiilia,puhelimen valmistajan on sisällytettävä puhelimen
ohjelmistoon tietyt pakolliset ominaisuudet.
3
Liittäminen luo kahden Bluetooth-laitteen välille ainutlaatuisen ja salaustekniikalla
suojatun yhteyden,jonka kautta ne voivat viestiä keskenään.Bluetooth-laitteet eivät
toimi,jos niitä ei ole liitetty toisiinsa.
4
Salasana tai tunnusluku (PIN) on salainen koodi,joka on annettava
matkapuhelimeen,jotta se voidaan liittää FreeSpeak-kuulokkeeseen.Kun
matkapuhelin ja FreeSpeak-kuuloke on jo liitetty,puhelin ja kuuloke tunnistavat
toisensa.Puhelin ohittaa löytämisen ja käyttöoikeuksien vahvistamisen ja hyväksyy
lähetyksen automaattisesti.
5
Toimintatilassa kuulokkeessa on käynnissä aktiivinen puhelu.FreeSpeak siirtyy
valmiustilasta toimintatilaan,kun vastaanotat tai soitat puhelun.Kun FreeSpeak on
toimintatilassa,sininen valo vilkkuu sekunnin välein.
6
Valmiustilassa kuuloke odottaa puhelua.Kun puhelu “lopetetaan”matkapuhelimella,
FreeSpeak siirtyy valmiustilaan.Kun FreeSpeak on valmiustilassa,sininen valo vilkkuu
kolmen sekunnin välein.
Suomi
Suomi
Huomaa,että tämä tuote käyttää radiotaajuusalueita,joita ei ole yhtenäistetty EU:n
alueella.Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi EU:n alueella Itävallassa,Belgiassa,
Tanskassa,Suomessa,Ranskassa,Saksassa,Kreikassa,Irlannissa,Italiassa,
Luxemburgissa,Alankomaissa,Portugalissa,Espanjassa,Ruotsissa ja Isossa-
Britanniassa sekä EFTA:n alueella Islannissa,Norjassa ja Sveitsissä.
Käyttäjät eivät saa tehdä mitään muutoksia laitteeseen tai muunnella sitä millään
tavalla.Muutokset tai muunnokset,joita JABRA (GN Netcom) ei ole erikseen
hyväksynyt,mitätöivät käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
Bluetooth on Bluetooth SIG,Inc:n omistama tavaramerkki.
Ellei käyttöohjeessa muuta mainita,käyttäjä ei missään tilanteessa saa yrittää huoltaa,
säätää tai korjata tätä laitetta,ovatpa huoltokohteet takuunalaisia tai eivät.Kaikkia
tällaisia toimenpiteitä varten tuote on toimitettava ostopaikkaan,tehtaalle tai
valtuutettuun huoltopisteeseen.
JABRA (GN Netcom) ei ole vastuussa mistään kuljetuksen aikana tapahtuvista
menetyksistä tai vahingoista.JABRA (GN Netcom) -tuotteiden kaikki takuut
raukeavat,jos tuotteita korjaa valtuuttamaton,ulkopuolinen henkilö.