5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
“Parring”med en Bluetooth-telefon med håndfri profil:
1. Sørg for,at der er slukket for
hovedtelefonen (
se afsnittet Tænd/sluk
for hovedtelefonen
).
2. Tryk på sammen med
lydstyrke op-
knappen
,og hold dem nede,indtil du ser
et
konstant blåt lys (ca.8 sekunder),og
slip så knapperne (se Fig.5).
3. Indstil din Bluetooth-telefon til at søge
efter hovedtelefonen ved at følge din
telefons brugsvejledning.Disse trin
omfatter typisk at benytte en “indstillings”-,
“forbindelses”- eller “Bluetooth”-menu
din telefon
og dernæst vælge en funktion,
for at “søge efter”en Bluetooth-enhed*.
4. Din telefon vil finde “JABRA 250”-
hovedtelefonen og spørge,om du ønsker
at parre telefonen med den.Bekræft dette
ved at trykke på “ja”eller “ok”.
5. Indtast
adgangskode eller PIN = 0000 (4
nuller),og tryk så på “ja”eller “ok”.
Fig. 5
94 95
* Telefonspecifikke parringsvejledninger og den mest aktuelle liste over
telefoner med håndfri profil kan findes på internettet på
www.jabra.com/fscs
VIGTIGT: Hvis parringen lykkedes,blinker den blå indikatorlampe hurtigt i et kort
øjeblik,før den igen begynder at blinke hver 3.sekund.Hvis parringen ikke lykkedes,lyser
indikatorlampen stadig konstant,og du må forsøge parringen igen (se trin 3-5 ovenfor).
Når du er færdig med parringen,vil du have adgang til følgende
hovedtelefonfunktioner:
Opkald til seneste kaldte nummer (når du ikke er i gang med et opkald)
Tryk på ,og hold den nede,mens telefonen er tændt,indtil du hører
2 korte bip,og
slip så straks.
Fig. 6
Tip til Nokia Bluetooth-telefoner
12
Udvidede funktioner (for Bluetooth-telefoner
med håndfri profiler)
13
(Som for eksempel Nokia 6310- og 8910-serien)
Sørg for,at telefonen tillader forbindelse af hovedtelefonen uden godkendelse.Det
kræver,at du ændrer telefonens indstillinger.
Indstil følgende menuvalg
Menu > Bluetooth > Vis forbundne enheder > vælg din hovedtelefon,tryk på
Valg > Godkend forbind.manuelt? — Nej
Der findes udvidede funktioner for telefoner,der understøtter den håndfri
Bluetooth-profil som for eksempel
Nokia 3600,3650, 6310,6310i,8910,8910i,
Siemens S55 og S56
.Kontrollér din telefons brugsvejledning,eller kontakt
telefonproducenten,hvis du ikke er sikker på,om din telefon understøtter den
håndfri Bluetooth-profil.
Du kan aktivere disse udvidede funktioner ved hjælp af nedenstående
parringssekvens.
Dansk
Dansk
Nulstilling af hovedtelefonen
11
TIP OG LØSNINGER
Hvis hovedtelefonen ikke reagerer,eller den blå lampe ikke vil tænde eller slukke
efter parring,kan det være nødvendigt at NULSTILLE hovedtelefonen.
1. Sæt hovedtelefonen helt ind i opladningsholderen.
2. Sæt JABRA FreeSpeak 250-vekselstrømsadapter ind i hovedtelefonens
opladningsholder.
3. Sæt vekselstrømsadapteren ind i en stikkontakt.
4. Lad hovedtelefonen stå i opladningsholderen i ca.3 sekunder,og fjern så
hovedtelefonen
(se Fig.1).
5. Tag vekselstrømsadapterens stik ud af opladningsholderen.