5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
106 107
Koputus*
10
(Suositus) Käytä puhelimen näppäimistöä tavalliseen tapaan (tähän liittyy yleensä
“lähetä”-painikkeen painaminen)
TAI
Vastaa tulevaan puheluun painamalla kerran ja vaihda puhelujen välillä
(kaikki puhelimet eivät tue tätä kuulokkeen toimintoa).
TÄRKEÄÄ: Älä paina -painiketta liian pitkään,kun soitat tai lopetat puhelua tai
vastaat puheluun.Tämän on oltava vain lyhyt painallus.Muutoin kuuloke voi siirtyä
vahingossa liittämistilaan.
* Katso kohdasta Lisätoiminnot vaihtoehtoiset koputusohjeet handsfree-
profiilia tukeville puhelimille.
Puhelun lopettaminen
8
Puhelun soittaminen
7
FreeSpeak 250 on valmis käytettäväksi
oikeassa korvassa.Jos haluat käyttää
sitä vasemmassa korvassa,käännä
MiniGel-osaa varovasti 180°.
Paras tulos saavutetaan,kun JABRA
FreeSpeak 250 ja Bluetooth-puhelin
ovat kehon samalla puolella.Yleensä
saavutetaan parempi tulos,kun
kuulokkeen ja puhelimen välissä ei ole
esteitä (ruumiinosat mukaan lukien).
Käyttöpuolen valinta
6
Jos JABRA FreeSpeak 250 -kuulokkeen virta on katkaistu,kytke kuulokkeeseen virta nyt
(
katso kohta Kuulokkeen virran kytkeminen/katkaiseminen).
Puhelimen näppäimistöllä
1. Valitse numero näppäimistöllä.
2. Paina puhelimen “lähetä”-painiketta.
Äänikomennolla (kun äänikomennot on tallennettu puhelimeen)
1. Paina kerran.Kuulet tämän aikana yhden lyhyen äänimerkin.
2. Tämän jälkeen kuuluu äänikomennon merkkiääni.Sano ääneen sen henkilön nimi,
jolle haluat soittaa.
Huomaa: Tallenna äänikomento kuulokkeen kautta – näin ääni on selkeämpi.
Paina kerran.
TAI
Lopeta puhelu puhelimen näppäimistöllä.
Puheluun vastaaminen
9
Kun kuulet soittoäänen,paina kerran.
TAI
Vastaa puheluun puhelimen näppäimistöllä.Siirrä puhelu sitten tarvittaessa
kuulokkeeseen painamalla kerran (puhelimesta riippuen).
Kuva 4
Suomi
Suomi
TÄRKEÄÄ: Älä pidä -painiketta painettuna 3–5 sekuntia kauempaa,kun kytket
kuulokkeeseen virtaa.Muutoin kuuloke saattaa siirtyä liittämistilaan,jolloin sininen
merkkivalo palaa tasaisesti.Jos näin käy,katkaise kuulokkeen virta, odota 3–5 sekuntia
ja toista kuulokkeen virran kytkemisen vaiheet.