5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
90 91
Tænd/sluk for hovedtelefonen
5
GENEREL BETJENING
Hvad du hører
Hurtig serie med 2 toner
– fra lav til høj tonehøjde
(når aktiv tilstand starter)
Hurtig serie med
2 toner
– fra høj til lav tonehøjde
(når standbytilstand
starter)
3 bip hvert halve minut
3 bip hvert 5.minut
Status
Aktiv tilstand
5
Opkald i gang
Op til 8 timers taletid*
Standbytilstand
6
Venter på opkald
Op til 240 timers standbytid*
Lav batterispænding
(i aktiv tilstand)
3 – 5 minutters taletid tilbage
Lav batterispænding
(i standbytilstand)
3 – 5 minutters taletid tilbage
Hvad du ser
Blinker hvert
sekund
Blinker hvert
3.sekund
3 blink hvert
sekund
3 blink hvert
3.sekund
Hvad du gør
Tryk på i 3 til 5 sekunder,
indtil den blå
indikatorlampe
blinker
hurtigt
,og slip så knappen
Tryk på i 3 til 5 sekunder,
indtil den blå
indikatorlampe
blinker
hurtigt
,og slip så knappen
Hvad du hører
Stigende
tonehøjde (lav,
der skifter til høj)
Faldende
tonehøjde (høj,
der skifter til lav)
Tænde for
hovedtele-
fonen
Slukke for
hovedtele-
fonen
Hvad du ser
Den blå
indikatorlampe
blinker,mens der er
tændt for hovedtele-
fonen (
se tabel med
Statusindikatorer
nedenfor)
Den blå
indikatorlampe
holder op med at
blinke
Statusindikatorer
* Alt efter telefontype og brug.
VIGTIGT: Hvis parringen lykkedes,blinker den blå indikatorlampe hurtigt i et kort
øjeblik,før den igen begynder at blinke hver 3.sekund.Hvis parringen ikke lykkedes,lyser
indikatorlampen stadig konstant,og du må forsøge parringen igen (se trin 3-5 ovenfor).
* Hvis du har en Bluetooth-telefon,der understøtter den håndfri Bluetooth-
profil,så se afsnittet
Udvidede funktioner for alternative parringsvejledninger.
Telefonspecifikke parringsvejledninger kan findes på internettet på
www.jabra.com/fscs
Parring
3
skaber en unik og krypteret trådløs forbindelse mellem to Bluetooth-aktiverede
enheder som for eksempel din Bluetooth-telefon og JABRA FreeSpeak 250.
1. Sørg for,at der er slukket for hovedtelefonen
(
se afsnittet Tænd/sluk for hovedtelefonen).
2. Tryk på og hold den nede,indtil du ser et
konstant blåt lys (ca.8 sekunder),og slip så
knappen*
(se Fig.2).
3. Indstil din Bluetooth-telefon til at søge efter
hovedtelefonen ved at følge din telefons
brugsvejledning.Disse trin omfatter typisk at
benytte en “indstillings”-,“forbindelses”-
eller “Bluetooth”-menu
på din telefon og
dernæst vælge en funktion,for at “søge
efter”en Bluetooth-enhed.
4. Din telefon vil finde “JABRA 250”-
hovedtelefonen og spørge,om du ønsker
at parre telefonen med den.Bekræft
dette ved at trykke på “ja”eller “ok”.
5. Indtast
adgangskode eller PIN = 0000
(4 nuller),og tryk så på “ja”eller “ok”.
“Par” din Bluetooth
-telefon
4
Fig. 2
Fig. 3
Dansk
Dansk